Ladda ner karta, pdf:
Map_Södra

 

Södra – 10 km

Lämplig för motionär till elit.

Slingrar sig längs den södra delen av vår långa bana OC. Går över ställen som Mastbacken, Romlet och Tippen. En utmanade bana med både tekniska svårigheter och en del backar.